آموزش تنظیمات کپی دوطرفه

صفحه اصلی » آموزش تنظیمات کپی دوطرفه » وبلاگ » آموزش تنظیمات کپی دوطرفه

آموزش تنظیمات کپی دوطرفه

در بعضی از پرینتر ها قابلیت پرینت و کپی  پشت و رو به صورت اتوماتیک تعبیه شده است. در این پست قصد داریم کپی دوطرفه را آموزش دهیم. این تنظیمات درتمامی چاپگرهایی که قابلیت کپی پشت و رو به صورت اتوماتیک را دارند قابل استفاده است.

تنظیمات کپی دوطرفه

۱. ابتدا دکمه ی خانه بر روی پنل دستگاه را فشار داده سپس گزینه ی COPY را انتخاب نمایید.

۲. گزینه ی ۲sided را انتخاب نمایید.پنجره ای به شکل زیر نمایش داده می شود.

a)انواع کپی دوطرفه

حالت ۱ حالت ۲ حالت ۳

حالت ۱برای کپی کردن دو سند مجزا بر روی یک سند به صورت پشت و رو استفاده می شود.

حالت ۲ برای کپی کردن یک سند پشت و رو بر روی یک سند به صورت پشت و رو استفاده می شود

حالت ۳ برای کپی کردن یک سند پشت و رو بر روی دو سند مجزا استفاده می شود.

b) تعیین حالت کپی

با این گزینه در سه حالت بالا تعیین می کنید که کپی به صورت تقویمی باشد یا به صورت کتابی. برای درک بهتر تنظیمات این گزینه در سه حالت بالا توضیح داده شده است

در حالت ۱ اگر بخواهید کپی به صورت تقویمی باشدباید مسیر زیر را انتخاب نمایید

<Original/Finishing Type>  <1->2-Sided>  <Portrait>  <Calendar Type>

2sided copying

اگر بخواهید کپی دو سند مجزا بر روی یک سند به صورت کتابی باشد گزینه ی زیر را انتخاب نمایید

<Original/Finishing Type>  <1->2-Sided>  <Landscape>  <Book Type>

2sided copying

در حالت۲، کپی تقویمی و کتابی به شکل زیر است

2sided copying2sided copying

با توجه به حالت اصلی سند که افقی یا عمودی باشد یکی از دو گزینه ی بالا را انتخاب کنید

در حالت ۳، برای کپی به صورت تقویمی مسیر زیر را دنبال نمایید.

<Original/Finishing Type>  <2->1-Sided>  <Portrait>  <Calendar Type>

2sided copying

و کپی به صورت کتابی باید از مسیر زیر گزینه ی مورد نظر را انتخاب نمایید

<Original/Finishing Type>  <2->1-Sided>  <Landscape>  <Book Type>

کپی دوطرفه

 

 

 

 

ارسال نظر