Posts Tagged: اشنایی با چراغ های پرینتر hp

صفحه اصلی » اشنایی با چراغ های پرینتر hp

آشنایی با چراغ های پنل پرینترهای HP

چراغ های پنل پرینتر های HP چراغ‌های روی کنترل پنل دستگاه، وضعیت پرینتر را نشان می‌دهند. این چراغ‌ها می‌توانند بر اساس وضعیت پرینتر روشن، خاموش و یا در حال چشمک زدن باشند. همچنین می‌توانند برای نشان دادن وضعیت پرینتر یا شرایط خطای احتمالی، با الگوهای متفاوتی چشمک بزنند. حال در این مقاله قصد داریم مفهوم هرکدام از این چراغ‌ها را در پرینترهای اچ پی با مدل‌های Laser Jet Pro M12a, M12w, P1102, P1102s, P1102w, P1106, P1108  P1109W وP1109 است بررسی کنیم. با ... ادامه مطلب . . .