آموزش ریست کردن SAMSUNG 4300

صفحه اصلی » آموزش ریست کردن SAMSUNG 4300 » وبلاگ » آموزش ریست کردن SAMSUNG 4300

آموزش ریست کردن SAMSUNG 4300

اگر با پرینتر SAMSUNG 4300 کار می کنید و با خطای TONER LOW و قرمز شدن چراغ دستگاه مواجه شدید ممکن است فکر کنید که این ایراد مربوط به کارتریج دستگاه باشد. ولی این مشکل مربوط به شمارنده دستگاه است. یک شمارنده بر روی دستگاه وجود دارد که بعد از حدود ۲۰۰۰ پرینت خطا می دهد که کارتریج تعویض و کارتریج نو روی دستگاه قرار داده شود.

به دلیل اینکه در ایران کارتریج ها شارژ می شوند و تعویض کارتریج و خرید کارتریج نو به صرفه نیست باید دستگاه را ریست کنید.

نکته مهم: 

درصورتی که دستگاه شما قبلا توسط نمایندگی های مجاز پروگرام شده باشد شما می توانید مراحل زیر را دنبال کنید در غیر این صورت باید دستگاه خود را برای پروگرام به نمایندگی های مجاز ببرید. قابل ذکر است که پروگرام شدن دستگاه یک بار بیشتر انجام نمی شود. بعد از آن خودتان با انجام مراحل زیر دستگاه را ریست کنید.

مراحل ریست کردن SAMSUNG 4300

بر روی دکمه های پنل صفحه کلید، کلیدهای زیر را سریع فشار دهید.

key-4300SUM 4300

اگر نتوانستید دستورات را سریع اجرا کنید دکمه STOPرا فشار دهید و دوباره امتحان کنید. در صورتی که دستورات به درستی اجرا شوند پیغام  TECH MODE بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

دکمه MENU را فشار دهید و مسیر زیر را دنبال کنید

DATA SETUP -> CLEAR COUNTERS -> CLEAR ALL CNT

با این کار تمام شمارنده های پرینتر صفر می شوند که شما می توانید به جای گزینه CLEAR ALL CNT ، یکی یکی شمارنده ها را صفر کنید.

پس از صفر کردن شمارنده ها چراغ دستگاه سبز می شود.

بر روی دکمه STOP/CLEAR کلیک کنید. اکنون دستگاه شما آماده به کار است.

 

 

 

ارسال نظر