آموزش ارسال و دریافت فکس در CANON 237w

صفحه اصلی » آموزش ارسال و دریافت فکس در CANON 237w » وبلاگ » آموزش ارسال و دریافت فکس در CANON 237w

آموزش ارسال و دریافت فکس در CANON 237w

قبل از انجام عملیات ارسال و دریافت فکس مطمئن شوید که کابل تلفن را به درستی به پرینتر متصل کرده اید.

a- در سوکت LINE باید کابل مستقیم از پریز تلفن را وصل کنید

b-  در سوکت EXIT کابل گوشی تلفن را وصل کنید.

دریافت فکس

برای دریافت فکس ابتدا باید تنظیمات نحوه دریافت فکس را روی دستگاه خود انجام دهید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید .

 تنظیمات دریافت فکس  

۱- دکمه HOME که در شکل زیر نشان داده شده است را روی پنل دستگاه خود فشار دهید.

 

۲- گزینه FAX را انتخاب نمایید.

۳- با استفاده از پنل لمسی دستگاه گزینه RX MODE را انتخاب نمایید.

۴- از منوی نمایش داده شده، نوع دریافت فکس را بر اساس نیاز خود تعیین کنید.

 

AUTO در این حالت دستگاه به صورت اتوماتیک فکس ها را دریافت می کند حتی زمانی که با شما تماس بگیرند نمی توانید صحبت کنید
Fax/Tel (Auto Switch) دستگاه بصورت اتوماتیک فکس ها را دریافت می کند وزمانی که با شما تماس بگیرند می توانید با تماس گیرنده صحبت کنید فقط باید تلفن را به دستگاه خود وصل کنید
<Manual> دریافت فکس ها به صورت دستی انجام می شود، به این صورت که گوشی را برداشته و گزینه Start receiving  را فشار دهید.

ارسال و دریافت فکس

<Answering Machine> در این مدل هنگام برداشتن گوشی صدایی که از قبل ضبط کرده اید برای مشتری پخش خواهد شد.اگر گوشی را جواب ندهید دستگاه به صورت اتوماتیک به حالت دریافت فکس می رود.
<Net Switch> دستگاه فکس و تلفن را تشخیص می دهد.این حالت فقط برای کشورهای خاص در دسترس است و نیاز به اشتراک در سرویس سوئیچ شبکه دارد.

 تنظیمات حالتFax/Tel (Auto Switch)   

در صورت انتخاب Fax/Tel (Auto Switch) می توانید یکی ازسه گزینه زیر را انتخاب و برای دستگاه تعیین کنید در چه حالتی به دریافت اتوماتیک فکس برود.

ارسال و دریافت فکس

a – با انتخاب این گزینه مدت زمانی را برای دستگاه تعیین می کنید(به عنوان مثال ۸ ثانیه) که اگر در این مدت تلفن را جواب ندهید، دستگاه به صورت اتوماتیک به حالت دریافت فکس می رود. این گزینه بین ۴ تا ۳۰ ثانیه قابل تنظیم است

b- با انتخاب این گزینه می توانید مدت زمانی را برای تماس تلفنی دریافتی تعیین کنید(به عنوان مثال ۲۲ ثانیه با تماس گیرنده صحبت کنید سپس دستگاه اتوماتیک به حالت فکس برود). این گزینه بین ۱۵ تا ۳۰۰ ثانیه قابل تنظیم است.

c-  با انتخاب این گزینه زمانی که تماس ورودی را دریافت می کنید برای دستگاه تعیین می کنید که چه عملی انجام دهد. با تعیین END تماس پایان می یابد و با Receive به حالت دریافت فکس می رود.

 ارسال فکس  

۱- سندی را که می خواهید فکس کنید روی شیشه یا ADF دستگاه قرار دهید.

ارسال و دریافت فکس

۲- دکمه HOME روی پنل را فشار دهید سپس گزینه FAX را انتخاب کنید

ارسال و دریافت فکس

۳- شماره مقصد را با استفاده از کلیدهای روی پنل دستگاه وارد نمایید و APPLY را فشار دهید. در صورت لزوم می توانید تنظیمات مربوط به اسکنر مثل وضوح، روشنایی و… را انجام دهید که در پست های بعدی آن را آموزش خواهیم داد.

ارسال و دریافت فکس

۴- زمانی که شماره مقصد را گرفتید و صدای بوق ممتد را شنیدید دکمه سبز رنگ روی پنل دستگاه را فشار دهید تا سند موردنظرتان اسکن و سپس فکس شود

برای ارسال فکس این دکمه روی پنل  را فشار دهید
 برای انصراف ارسال فکس این دکمه را روی پنل فشار دهید

ارسال نظر