آموزش ثبت مشخصات فرستنده در سربرگ فکس ارسالی پرینترCANON 237w

صفحه اصلی » آموزش ثبت مشخصات فرستنده در سربرگ فکس ارسالی پرینترCANON 237w » وبلاگ » آموزش ثبت مشخصات فرستنده در سربرگ فکس ارسالی پرینترCANON 237w

آموزش ثبت مشخصات فرستنده در سربرگ فکس ارسالی پرینترCANON 237w

در پرینترهایی مثل CANON MF249dw / MF247dw / MF237w  می توان مشخصات فرستنده مانند نام شرکت یا شماره فکس را در سربرگ فکس های ارسالی ثبت کرد. گیرنده هنگام دریافت فکس اطلاعات شما را در سربرگ مشاهده می نماید.

مراحل انجام کار

۱- ابتدا دکمه روی پنل که در شکل زیر نشان داده شده است را فشار دهید و Menu را انتخاب کنید.

۲-از منوی باز شده گزینهFax Settings  سپس گزینه Fax Setup Guideرا انتخاب نمایید

۳- در پنجره ی بعد گزینه Set Up Now را انتخاب کنید

نکته: در صورت انتخاب گزینه Set Up Later حالت دریافت فکس به اتوماتیک تغییر می کند

۴- در پنجره ی بعد NEXT را لمس کنید

۵- در این مرحله شماره فکس خود را که می خواهید در سربرگ فکس های ارسالی نمایش داده شود را با استفاده از پنل دستگاه وارد نمایید و Apply را لمس کنید.

۶- در مرحله بعد گزینه NEXT را لمس کنید

۷- در این مرحله با استفاده از پنل دستگاه نام شرکت خود را که می خواهید سربرگ فکس های ارسالی نمایش داده شود را وارد نمایید و در نهایت APPLY را لمس نمایید تا تنظیمات ذخیره شود.

برای راحتی کار با پنل دستگاه راهنمایی زیر قرار داده شده است.

دکمه C برای پاک کردن کاراکتر وارد شده است. اگر آن را نگه دارید کل متنی که تایپ کرده اید پاک می شود. با استفاده از دکمه * می توان نوع متن را بین A/a/12 تغییر داد. با هر با فشار دادن دکمه * حالت متن به حروف بزرگ، حروف کوچک و اعداد تغییر می کند. با دکمه # می توانید بین حروف فاصله گذاشته یا از کاراکتری های ویژه استفاده کرد.